Termeni și condiții

Acest website (www.okcenter.md), numit în continuare „site” este administrat de Fundația pentru Educație Financiară „OK” (în continuare Fundație), IDNO 1019620011559 cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.196. Accesul la acest site şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea termenilor şi condițiilor. Acestea constituie prevederi minime aplicabile, care se vor aplica prin completare cu prevederile legislației în vigoare.  

 DEFINIŢII  

În cuprinsul prezentului document următorii termeni au următorul conținutul și sens:  

site: website-ul aparținând şi administrat de Fundația pentru Educație Financiară „OK”, URL: http://www.okcenter.md (în continuare Site), prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Fundației pentru Educație Financiară „OK”.  

 conţinutul site-ului: orice material, informaţie, publicate pe site, sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video, etc; 

 utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri personale sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;  

 utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar decât cel prevăzut de reglementările în vigoare sau în orice alt mod și care ar putea prejudicia Fundația pentru Educație Financiară „OK”.  

Fundația îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege, orice încălcare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală (a se intepreta dar nu limita la elementele de identitate corporativă a Fundației: sigla şi logo).  

  Site-ul este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai doar în interes personal sau profesional, precum şi în scop educaţional/academic.  

  Conţinutul acestuia este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Fundația îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare. Accesarea ulterioară a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.  

  Fundația nu poartă răspundere în fața utilizatorului sau altor terți, pentru consecinţele, inclusiv financiare, penale, civile, etc., care decurg din utilizarea improprie a site-ului.  

  Fundația nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea spațiului cibernetic. Nici o transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail se face pe riscul și răspunderea utilizatorului.  

  Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi deferite spre soluționare instanţelor de judecată de drept comun din Republica Moldova.    

CONDIŢII  

 Numele şi logo-ul Fundației pentru Educație Financiară „OK”  

  Numele şi logo-ul Fundației pentru Educație Financiară „OK” (elemente de identitate corporativă) constituie proprietatea exclusivă a Fundației, iar folosirea neautorizată a acestora, inclusiv fără permisiunea expresă a Fundației, este interzisă, indiferent de scop.   

 Drepturi de proprietate intelectuală  

  Conţinutul site-ului este protejat de Legea Nr. 139 din 02-07-2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.  

  Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Fundației. Acestea pot fi copiate sau reproduse doar cu menţionarea sursei (Fundația pentru Educație Financiară „OK”). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Fundației.  

 Donaţii  

  Prin intermediul site-ului, utilizatorii pot face donaţii online, utilizând portofelul electronic “Paynet”. Donatorul are posibilitatea să indice suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona va fi utilizată de către Fundație, în mod exclusiv doar pentru prestarea serviciilor de educație financiară și respectarea scopurilor prevăzute ei. Suma donată se va retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul va completa datele sale de contact, acesta va fi inclus în baza de date a susținătorilor Fundației şi va fi informat periodic despre proiectele în derulare.