Confidențialitate

Informațiile prezentate în cadrul acestui site apartin Fundaţiei pentru Educaţie Financiară “Ok” şi sunt furnizate cu titlu informativ. Aceste informații nu constituie consultanță şi nici nu pot fi asimilate consultanței de orice fel, fiind utilizate doar cu scop informativ general, fără a genera obligaţii sau responsabilităţi din partea Fundației.

Atunci când folosiți site-ul sau serviciile noastre, este posibil ca Fundația pentru Educație Financiară ”OK” să colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastră.

Fundația pentru Educație Financiară ”OK” se angajează să utilizeze datele dumneavoastră personale în conformitate cu obiectivele prevăzute de cadrul normativ în vigoare aferent protecţiei datelor cu caracter personal: Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011; Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal; Codul Civil RM Art. 43, 45, 46, 47, 48.

De la cine și cum colectăm datele datele dumneavoastră personale:

 • Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră prin telefon sau prin intermediul emailurilor pe care le trimiteți;
 • Datele sunt colectate de la dumnevoastră prin intermediul formularelor web (formulare de înscriere la programele de instruire);
 • Datele sunt colectate indirect, în momentul în care altcineva (o persoană juridică sau fizică) face înscrierea la un program pentru dvs. ( cazul minorilor care sunt înregistrați la program de către părinte/tutore);
 • Furnizarea datelor de către dumneavoastră este permisă și voluntară, excepând situația în care furnizarea datelor este o cerință obligatorie din punct de vedere legal: încheierea unui contract ( parteneri), date de facturare ( parteneri, furnizori), date pentru înscrierea la programele de instruire sau contabilitate.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră atunci când:

 • comunicați cu noi  prin intermediul aplicației de chat online;
 • participați la programele de instruire ale Fundației;
 • solicitați careva informații, prin email sau telefon;
 • întocmim documentele necesare pentru înscrierea, participarea și finalizarea programelor ( formular înscriere la programe de instruire, Chestionar de satisfacție);
 • trimitem comunicări despre educația financiară (pe email sau telefonic).

Folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale intereselor dumneavoastră, care includ: o analiză a caracteristicilor dumneavoastră, poate include predicții cu privire la comportamentul dumneavoastră, este realizată exclusiv cu mijloace informatice, este realizată fără implicare umană. De ex. dacă dvs accesați articole dintr-o anumita categorie, vom considera ca aria dvs de interes este legata de acea categorie de articole și vom încerca să personalizăm, în viitor, conținutul pe baza acelei analize; urmărim reacția dvs la postările de pe site și timpul petrecut pe o pagină, share – acțiuni care intră într-un tipar complet automatizat, pentru ca să personalizăm acțiunile de informare cu scop educațional pentru a crește relevanța informațiilor oferite.

În ce scop și cum prelucrăm datele oferite online, telefonic sau în mod direct de dumnevoastră?

 • În funcție de deschiderea emailurilor, de programele pe care le-ați accesat, evenimentele la care v-ați înscris, sau de intențiile enunțate explicit putem să desfășurăm campanii de informare pe profile de interes, pentru a vă prezenta materiale cu scop educațional;
 • Atunci când postați comentarii platforma wordpress reține adresa de email în scopul notificării pe email atunci când primiți răspuns sau în scopul de a vă răspunde pe email dacă ne puneți o întrebare;
 • Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici, care să ne permită să dezvoltăm programele noastre de instruire, să aducem anumite ajustări, să îndeplinim așteptările participanților la programele noastre la standarde cât mai înalte.

Alte date cu caracter personal sunt colectate numai cu aprobarea dvs. explicită acordată în legătură cu eventualele servicii oferite pe site-ul nostru. Utilizăm aceste informații numai în scopul specific al serviciului individual și în conformitate cu legile aplicabile.

Aceasta declarație de confidențialitate nu se extinde asupra paginilor web ale terților cu link-uri către site-ul Fundației.Fundaţia pentru Educație Financiară „OK”, în calitatea sa de proprietar al site-ului www.okcenter.md va depune toată diligenţa şi prudenţa în privinţa examinării cu atenție a conținutului oferit publicului.

Website-ul se poate conecta la link-uri externe din alte site-uri asupra cărora prezenta Politică nu are niciun control. Același lucru este valabil și pentru site-urile externe care fac legătura cu această pagină prin intermediul unor hyperlink-uri. Aceste siteuri web au propria Politica de confidențialitate, pe care la momentul conectării pe acestea va trebui să agreeaţi acestor politici ori link-uri. Fundaţia nu poate fi obligată și nici trasă la răspundere, în niciun fel, pentru aceste politici sau legături, având în vedere că nu avem cum să controlăm site-urile terțelor părți.

Verificăm cu atenție toate informațiile publicate pentru acuratețe și depunem eforturi pentru a le menține într-o asemenea stare. Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi.

Utilizarea acestui site web nu necesită, în general, divulgarea datelor personale ale utilizatorilor, altele decât datele strict necesare pentru formalizarea colaborării ( participarea la programele Fundației, parteneriat, donație).

Date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează doar cu consimţământul dvs în calitate de subiect al datelor cu caracter personal. Consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale beneficiarilor programelor Fundației vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • pentru participarea la programele de educație financiară oferite de Fundație,
 • Pentru susținerea unor evenimente care vor avea loc în cadrul OK Center sau cu participarea Fundației
 • pentru comunicarea și promovarea activităților Fundației, inclusiv organizarea parteneriatelor,
 • pentru arhivare.

Datele cu caracter personal vor fi:

 • procesate în conformitate cu legislația, corect și într-o manieră transparentă;
 • colectate în scopuri specifice, explicite și legitime și făăa a fi prelucrate ulterior într-o manieră incompatibilî cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • păstrate datelor într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depașește perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi pentru arhivare sau în scopuri statistice,
 • prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare;
 • securitatea informației este responsabilitatea tuturor angajaților Fundației implicați în procesarea informației și utilizarea sistemelor informaționale.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o țară terță nici către o persoană terţă.

Subiectul datelor cu caracter personal deţine, în special, următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare, intervenţie asupra datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de ștergere;
 • Dreptul de a restricționa procesarea;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a obiecta;
 • Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor, în calitate de persoana vizată,  o puteți face în scris către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal:  contact@okcenter.md

Solicitarile subiecţilor vor fi transmite prin orice mijloc și/sau modalitate care să ne garanteze identitatea acestora.

Vă rugăm să ne aduceţi la cunoștinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptăţirea lui, urmând a răspunde și a le rezolva în cel mai scurt timp posibil.

În situația în care consideraţi că v-au fost lezate drepturile privind protecţia datelor cu caracter personal, sunteţi în drept să depuneţi o sesizare către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.